Aktualności

Komunikat Rady Nadzorczej Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  Spółka z o.o.

Rada Nadzorcza Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce informuje, że konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i Wiceprezesa Zarządu Spółki został zakończony bez wyłonienia kandydatów .

 

 

Rada Nadzorcza

Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  Spółka z o.o.

z siedzibą  w Ostrołęce