Aktualności

OPK Sp. z o.o. otrzymało nowe zadanie

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. objęło porządkami ponad 100 wiat na przystankach Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o.  w Ostrołęce. Zgodnie z nowymi kompetencjami, od 1 sierpnia OPK Sp. z o.o. dba o czystość i porządek na przystankach. Standardowy serwis porządkowy prowadzony jest regularnie poprzez zamiatanie, czyszczenie oraz mycie ciśnieniowe wiat przystankowych. Kosze na odpady zlokalizowane na przystankach opróżniane są nawet do dwóch razy na dobę - tam, gdzie to konieczne częstotliwość sprzątania jest odpowiednio zwiększana. Reagujemy również na zgłoszenia mieszkańców – nagłe zaśmiecenia czy skutki wandalizmów, wymagające interwencyjnego posprzątania.