Aktualności

BIOODPADY - przygotowanie do odbioru

BIOODPADY - przygotowanie do odbioru

MIESZKAŃCU ZAPAMIĘTAJ!

BIOODPADY dzielimy na dwie części: kuchenne i odpady stanowiące części roślin z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, które są odbierane zgodnie z harmonogramem. Do odpadów stanowiących części roślin zaliczamy m. in. skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie, krzaki, krzewy, kwiaty, resztki roślin oraz chwasty.

Kluczowym etapem odbioru odpadów stanowiących części roślin – jest ich przygotowanie!

Drobne gałązki, kwiaty czy liście powinny być spakowane w szczelne, mocne i wytrzymałe worki, odporne na duże obciążenie! Worki nie mogą być zbyt ciężkie, dlatego do przygotowanych w ten sposób odpadów NIE WRZUCAMY ziemi ani kamieni! Związane worki należy pozostawić w miejscu umożliwiającym bezkolizyjny i bezpieczny odbiór przez pracowników OPK. Większe gałęzie czy krzaki, przed wystawieniem, należy przyciąć na długość do około 1m, a następnie związać je w małe wiązki, co pomoże w ich odbiorze.

Odpady biodegradowalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów w pierwszej kolejności powinny być kompostowane na terenie nieruchomości. W przypadku braku kompostownika lub jeśli rodzaj lub ilość odpadów uniemożliwia ich właściwe zagospodarowanie w przydomowym kompostowniku istnieje również możliwość samodzielnego ich dostarczenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w Ostrołęce na ul. Komunalnej 6a.

PRZYPOMINAMY o obowiązku segregacji oraz o dostosowaniu odpowiedniej kolorystyki worków/ pojemników do poszczególnych frakcji odpadów.