Harmonogramy odbioru odpadów

 NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 2024:

  1. Zabudowa Jednorodzinna  (251,21 KB)
  2. Zabudowa Wielorodzinna  (248,92 KB)

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 2024:

  1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą  (281,4 KB)