Harmonogramy odbioru odpadów

 NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 2024:

  1. Zabudowa jednorodzinna
  2. Zabudowa wielorodzinna 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 2024:

  1.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą