Aktualności

Komunikat

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, iż w miesiącu styczniu 2021r. kończy świadczenie usługi w zakresie dostawy worków na odpady do frakcji segregowanych, rozdawane są już ostanie stany magazynowe. Zgodnie z Uchwałą nr 355/XXXVII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki, właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne wyposażają nieruchomość w odpowiednią liczbę pojemników, worków, kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych segregowanych oraz pojemniki, kontenery do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

Worki służące do zbierania segregowanych odpadów komunalnych muszą być w odpowiednich kolorach i wykonane z folii polietylenowych o grubości uniemożliwiających ich rozerwanie dostosowanej do ilości i rodzaju zbieranych w nich odpadów.