Aktualności

Komunikat Rady Nadzorczej Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  Spółka z o.o.

Ponownie ogłaszamy konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Ostrołęce. Ofertę należy składać w sekretariacie Spółki w Ostrołęce przy Alei Wojska Polskiego 7a lub przesłać na adres Spółki drogą pocztową w terminie do 16 listopada 2020 r. do godz. 14.00