Aktualności

Oferta pracy

Oferta pracy

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przyjmie do pracy na stanowisko PRACOWNIK FIZYCZNY/OPERATOR KOSY SPALINOWEJ (w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce).


Wymagania:
• status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W swojej pracy będziesz odpowiadać za:
• wykonywanie prac związanych z pielęgnacją terenów zielonych w mieście Ostrołęka.


Oczekujemy od Ciebie:
• sumienności, uczciwości,
• chęci do pracy, zaangażowania.


Pożądane kwalifikacje:
• uprawnienie: prawo jazdy kat. B, kat. T będzie dodatkowym atutem.

Pracując z nami możesz liczyć na:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• stałe poranne godziny pracy,
• regularnie wypłacane wynagrodzenie oraz odprowadzane składki do ZUS,
• odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej,
• świadczenia socjalne,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

CV prosimy przesyłać mailowo na adres: biuro@opkostroleka.pl bądź osobiście na adres 07-410 Ostrołęka, ul. Aleja Wojska Polskiego 7A. W tytule maila prosimy wpisać: PRACOWNIK FIZYCZN.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli:
1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."
2. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
"Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o tym że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jako pracodawca,
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
a) Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 7A, 07-410 Ostrołęka
b) e-mail: rodo@opkostroleka.pl
3. dane do kontaktu - o ile zostaną podane, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, podmioty świadczące obsługę prawną oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do jednego roku po zakończeniu rekrutacji.
7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o."