Aktualności

Prace porządkowe po zimie

Prace porządkowe po zimie
Zakończył się sezon zimowego utrzymania miasta, podczas którego prace porządkowe były ukierunkowane między innymi na usuwanie ewentualnie występującego śniegu, lodu i błota pośniegowego, zwalczanie i zapobieganie śliskości.
 
Obecnie, poza zbieraniem i usuwaniem odpadów z terenów publicznych, zbierany jest także zalegający piasek, który jest pozostałością po zimowym utrzymaniu dróg i chodników, poprzez mechaniczne i ręczne posypywanie ich piaskiem z solą. Po wykonaniu wstępnego oczyszczenia ww. miejsc, dalsza praca związana z ich docelowym uporządkowaniem, będzie kontynuowana przez zamiatarkę.
 
Informujemy, że działania polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Ostrołęki odbywają się zgodnie z harmonogramem prac porządkowych, a także w zależności od utrzymujących się warunków pogodowych.