Aktualności

UWAGA ! Obsługa deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zmiany !

Od dnia 01.01.2020 roku obsługa i składanie „Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” tylko w budynkach Urzędu Miasta  Ostrołęki przy ulicy gen. Tadeusza Kościuszki 45 i Plac gen. Józefa Bema 1.