Aktualności

Zmiana godzin otwarcia PSZOK w dniu 31.12.2020

W związku z przekazaniem zarządzania Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W dniu 31.12.2020 PSZOK czynny do godziny 11:00