Aktualności

Zmiana siedziby Spółki

Zmiana siedziby Spółki

Informujemy, że Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zmieniło swoją siedzibę.

Obecnie siedziba Spółki znajduje się w tym samym budynku co Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce przy ulicy Kołobrzeskiej 1 (wejście od ul. Kołobrzeskiej).

Telefon kontaktowy pozostaje bez zmian:  (29) 691 14 72.