Edukacja

EDUKACJA EKOLOGICZNA - podsumowanie działań w roku 2018

Podsumowanie kampanii edukacyjnych realizowanych w 2018 roku przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne.

 

1. Konkurs plastyczny pt.: „Jak śmieci segregować mogę namalować”

W kwietniu OPK zorganizowało konkurs plastyczny pt.: „Jak śmieci segregować mogę namalować”. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Jego celem było propagowanie wiedzy na temat: selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności sposobu segregacji odpadów komunalnych zgodnej z zasadami miasta Ostrołęki.

2. Ekologiczny Spektakl teatralny pt.: Czerwony Kapturek (nauka segregacji śmieci oraz nacisk na nieufność wobec nieznajomych)

W maju OPK we wszystkich Przedszkolach i Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Ostrołęki przystąpiło do realizacji Programu Ekologicznego w formie spektaklu teatralnego pt. „Czerwony Kapturek”. Jest to znana na całym świecie bajka zaadoptowana scenicznie. Wyprawa Czerwonego Kapturka do chorej Babci staje się okazją do przybliżenia widzom piękna przyrody. Niestety Czerwony Kapturek zapomina jak powinien zachowywać się w lesie, głośno śpiewa, zbacza ze ścieżki i rozrzuca śmieci. Na szczęście po rozmowie z Leśniczym, uświadamia sobie swoje złe zachowanie i przyrzeka poprawę. Wraz ze wszystkimi dziećmi uczy się segregacji śmieci.W przedstawieniu jest także ukazane, jak groźna w skutkach może się okazać rozmowa z nieznajomym oraz jakie nieprzewidziane sytuacje powstają przez kłamstwa i plotki. W fabułę spektaklu wplecione są podstawowe terminy i pojęcia ekologiczne. Dzieci poznają w ten sposób  istotne treści dotyczące troski o czystość środowiska.

3. Mobilny punkt informacyjno-edukacyjny

Edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów w roku 2018 w okresie letnim  realizowana była również poprzez mobilny punkt informacyjno-edukacyjnego, gdzie podczas festynów/pikników rodzinnych,  rozdysponowywane są materiały edukacyjne , jak również przeprowadzane  są, pogadanki o tematyce proekologicznej, gry, zabawy oraz konkursy dzięki, którym  przekazywana jest wiedza o segregacji odpadów. Odbiorcami działań edukacyjnych w Ostrołęce są przede wszystkim dzieci i młodzież z ostrołęckich placówek oświatowych. One to, przynosząc do domu odpowiednie wzorce, mają edukować dorosłych. Dzieci uczestniczące w festynach mogą wziąć udział w konkursach:                                            

          - plastycznych

          - wiedzowych z zakresu racjonalnego gospodarowania odpadami

          Terminy festynów z uczestnictwem punkt informacyjno-edukacyjnego:

             2 czerwca Moto serce

             9 czerwca Mazowieckie Dni Zdrowia

           17 czerwca Festyn Dworcowy

             5 sierpnia Bieg Przełajowy ,,Cross Szalonego Kurpsia’’/ Stowarzyszenie Arkadi

           22 września Piknik MZK „Dzień bez samochodu”

4. Gra edukacyjna „Buliba”

Większość dzieci od nauki zdecydowanie woli zabawę. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć przyjemne z pożytecznym. W ramach edukacji dla dzieci w zakresie prawidłowej segregacji odpadów została zakupiona Gra Buliba, która jest umieszczona na stronach internetowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych w mieście oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta jak i spółki OPK. Gra poprzez zabawę pokazuje w jaki sposób odpowiednio segregować odpady. Gra podzielona jest na dwie rozgrywki. W pierwszej można zapoznać się z zasadami segregacji odpadów obowiązującymi w domu jednorodzinnym, w drugiej zaś w bloku mieszkalnym.

W ramach kampanii edukacyjnej został utworzony profil „Czyste Miasto” na portalu społecznościowym facebook, na którym umieszczane są najświeższe informacje oraz linki dotyczące systemu gospodarki odpadami.

5. Ekologiczne kolorowanki (2 000 szt.)

Spółka OPK w październiku dostarczyła dla wszystkich przedszkolaków uczęszczających do Ostrołęckich Publicznych Przedszkoli oraz dla pierwszoklasistów Szkół Podstawowych - ekologiczne kolorowanki wraz  z kredkami – łącznie rozdano 2000 szt. kolorowanek .

6. EKOstrołęka ulotka informacyjna (25 000 szt.)

W październiku Spółka również  rozkolportowała ulotki  informacyjne EKOstrołęka mówiące o zasadach prawidłowej segregacji odpadów komunalnych jakie obowiązują  na terenie Miasta Ostrołęki, przedmiotowe ulotki trafiły do mieszkańców zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej  do wszystkich Szkół oraz firm działających na terenie miasta. Łącznie  rozdano 25 000 szt. ulotek.

7. Konkurs zbiórka makulatury i puszek aluminiowych w PSZOK-u

OPK w ramach edukacji zorganizowało również konkursy dla ostrołęczan pt.;”Jesień w PSZOK-u” oraz „Zima w PSZOK-u” od 9 października mieszkańcy przywożąc do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. gen. T. Turskiego odpowiednie ilości makulatury bądź puszek aluminiowych, dostają w zamian  sadzonkę drzewka. Konkurs na zbiórkę makulatury i puszek albuminowych cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Udało nam się zgromadzić ponad 1,5 tony (1500 kg) makulatury. W ramach konkursu rozdaliśmy mieszkańcom 120 szt. sadzonek tui, 100 sz. sadzonek świerku oraz 25 szt. drzewek wierzby japońskiej.