Edukacja

Ekologiczna edukacja w Szkole Podstawowej nr 10

W dniu 26 marca 2019 pracownicy Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przeprowadzili spotkania edukacyjne z uczniami Szkoły Podstawowej nr 10, których tematem było podnoszenie świadomości dotyczącej znaczenia segregacji odpadów w odniesieniu do  ochrony lasu i jego mieszkańców.  Spotkania zorganizowane były w 2 grupach w godzinach 8.50-9.35 oraz 10.35-11.20, liczba każdej z grup to około 100 osób, klasy I-III.

Spotkanie z pracownikami OPK Wydziału Gospodarki Odpadami były okazją do zaspokojenia dziecięcej ciekawości, wzbogacania wiedzy, zdobycia przez uczniów cennych doświadczeń oraz propagowanie zachowań ekologicznych dotyczących segregacji odpadów.  W tym dniu zostały zorganizowane również aktywne przerwy na których pracownik OPK przebrany za mega maskotkę „kosz na śmieci” rozdawał dzieciom cukierki i robił z nimi zdjęcia. Chcąc jeszcze bardzie uatrakcyjnić ten Magiczny Dzień Lasu dzieciakom, OPK podstawiło pod szkołę specjalistyczny pojazd „smieciarkę”, którą można było podziwiać z bliska a nawet wsiąść do  kabiny i poczuć się jako jego mały kierowca ;)