Edukacja

Podsumowanie konkursu „Zima w PSZOK-u”

Zakończyliśmy zimowy konkurs na zbiórkę makulatury oraz puszek aluminiowych w PSZOK-u. Udało nam się zgromadzić około jednej tony (1 000 kg) makulatury oraz 13 kg puszek albuminowych. W ramach konkursu rozdaliśmy mieszkańcom 100 szt. sadzonek świerka. Bardzo dziękujemy wszystkim ostrołęczanom za zaangażowanie się w to przedsięwzięcie. Propagowanie zbierania odpadów komunalnych selektywnie zebranych jest bardzo ważne, dlatego jesteśmy dumni z Państwa ekologicznej postawy.

Liczymy na aktywność mieszkańców także w kolejnym konkursie „Wiosna w PSZOK-u” – o którym więcej szczegółów napiszemy już niebawem.

Jeszcze raz dziękujemy mieszkańcom za aktywny udział w konkursie