Edukacja

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Ekologiczny kalendarz 2020”  

Za nami rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Ekologiczny kalendarz 2020”, którego celem był promocja wśród dzieci i młodzieży zachowań ekologicznych, a w szczególności potrzeby prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Konkurs skierowany był do dzieci uczęszczających do ostrołęckich szkół podstawowych, klas I -IV. Do 29 marca wpłynęło ponad 60 prac, z których komisja konkursowa w składzie 3 osobowym wybrała 12 najlepszych i przyznała nagrody następującym osobom:

Jakub Struniawski, Szkoła Podstawowa nr 10, klasa II B

Jakub Dobkowski, Szkoła Podstawowa nr 2, klasa I A

Patryk Dawidczyk, Szkoła Podstawowa nr 10, klasa I G

Anna Gutowska, Szkoła Podstawowa nr 4, klasa I A

Jakub Wielechowski, Szkoła Podstawowa nr 10, klasa I G

Alicja Gużeska, Szkoła Podstawowa nr 10, klasa I G

Lena Dobkowska, Szkoła Podstawowa nr 2, klasa IV D

Maja Stolarczyk, Szkoła Podstawowa nr 10, klasa III B

Wiktoria Pawlik, Szkoła Podstawowa nr 10, klasa I D

Jakub Tymiński, Szkoła Podstawowa nr 10, klasa I G

Edgar Żukowski, Szkoła Podstawowa nr 10, klasa I G

Maja Dębek, Szkoła Podstawowa nr 10, klasa I E

Gratulujemy Zwycięzcom !!!

Zwycięzcy konkursu plastycznego .: „Ekologiczny kalendarz 2020”  otrzymali ZEGAREKI SMARTWATCH  model Q528 .

Załącznikipobrań
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej 511,32 KB 607