Edukacja

„Wiosna w PSZOK-u”, czyli oddaj makulaturę oraz puszki aluminiowe w zamian za sadzonkę krzewu.

Ostrołęczanie, którzy od 2 kwietnia 2019 r. od wtorku do soboty w godz. 1100-1800 przywiozą do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. gen. T. Turskiego co najmniej 10 kg makulatury bądź 1 kg puszek aluminiowych, dostaną w zamian  sadzonkę ozdobnego krzewu. Konkurs trwa do wyczerpania zapasów.

Oddawana makulatura musi być: czysta, sucha i pozbawiona elementów metalowych i plastikowych: gazety, ulotki reklamowe i katalogi niepokryte folią i lakierem, worki papierowe, tektura, papier pakowy, stare książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych, papierowe opakowania, stare zeszyty, notatniki.

Makulatura jest surowcem wtórnym, czyli nadaje się do przetworzenia i ponownego użycia. Ten sam papier bez strat na jakości surowca można przetwarzać aż siedem razy. Dzięki takiej oszczędności chronimy nie tylko drzewa, ale i całe środowisko naturalne.

Odzyskując aluminium chronimy atmosferę i wodę. Podczas recyklingu powstaje o 95 proc. mniej zanieczyszczeń powietrza niż przy przeróbce boksytów. Do produkcji aluminium z puszek potrzeba też aż o 97 proc. mniej wody niż przy przetwarzaniu rudy. Cały koszt wytworzenia tony aluminium jest o 60 proc. tańszy przy recyklingu puszek, niż przy produkcji z boksytów. Dlatego warto, pozbywając się zbędnych materiałów papierniczych czy aluminiowych z domu, wyrzucić je do odpowiednich kontenerów lub oddać do PSZOK-u.

Przypominamy: do PSZOK-u można oddać nie tylko makulaturę czy puszki aluminiowe ale również wiele innych problemowych odpadów, m.in. gruz poremontowy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, stare meble czy opony z prywatnego auta osobowego.

Celem akcji konkursowej pn. „Wiosna w PSZOK-u”  prowadzonej przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne jest propagowanie dobrych nawyków w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Załącznikipobrań
Regulamin 646,92 KB 410