Zamówienia publiczne

Dostawa paliw płynnych dla Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na 2020 rok