Zamówienia publiczne

Dostawa paliw płynnych dla Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na lata 2018/2019

Załącznikipobrań
Ogłoszenie o zamówieniu 3,65 MB 372
SIWZ 7,96 MB 502
Załączniki do SIWZ 227 KB 299
Wyjaśnienie nr 1 treść SIWZ 2,04 MB 371
Zmiana treści SIWZ 1,96 MB 272
Informacja z otwarcia ofert 288,69 KB 356
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 537,29 KB 323