Zamówienia publiczne

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch używanych samochodów ciężarowych przeznaczonych do wywozu odpadów (śmieciarki)