Zamówienia publiczne

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch używanych samochodów ciężarowych przeznaczonych do wywozu odpadów (śmieciarki)

Załącznikipobrań
Ogłoszenie o zamówieniu 4,55 MB 145
SIWZ 14,85 MB 183
Załączniki do SIWZ 267,5 KB 111
Wyjaśnienie nr 1 treść SIWZ 1,14 MB 110
Wyjaśnienie nr 2 treść SIWZ 438,69 KB 95
Informacja z otwarcia ofert 343,47 KB 131
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 890,26 KB 248