Zamówienia publiczne

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch używanych samochodów ciężarowych przeznaczonych do wywozu odpadów (śmieciarki)

Załącznikipobrań
Ogłoszenie o zamówieniu 4,55 MB 320
SIWZ 14,85 MB 409
Załączniki do SIWZ 267,5 KB 282
Wyjaśnienie nr 1 treść SIWZ 1,14 MB 322
Wyjaśnienie nr 2 treść SIWZ 438,69 KB 254
Informacja z otwarcia ofert 343,47 KB 284
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 890,26 KB 498