Zamówienia publiczne

Dzierżawa samochodów ciężarowych do zbierania i przewozu odpadów komunalnych (śmieciarek) szt. 4

Załącznikipobrań
Ogłoszenie o zamówieniu 2,42 MB 175
SIWZ 15,48 MB 141
Załączniki do SIWZ 356 KB 97
Wyjaśnienie nr 1 treść SIWZ 646,06 KB 92
Wyjaśnienie nr 2 treść SIWZ 341,66 KB 96
Informacja z otwarcia ofert 471,32 KB 119
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 402,8 KB 103