Zamówienia publiczne

Dzierżawa samochodów ciężarowych do zbierania i przewozu odpadów komunalnych (śmieciarek) szt. 4

Załącznikipobrań
Ogłoszenie o zamówieniu 4,7 MB 286
SIWZ 1,78 MB 531
Załączniki do SIWZ 356 KB 447
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 358,78 KB 344