Zamówienia publiczne

Dzierżawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, do zbierania i transportu odpadów komunalnych

Załącznikipobrań
ZAPYTANIE OFERTOWE 1,89 MB 227
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1,74 MB 260
FORMULARZ OFERTOWY 1,7 MB 213
PROJEKT UMOWY 4,76 MB 191
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 400,89 KB 213
RODO 1,1 MB 352
FORMULARZ OFERTOWY WERSJA EDYTOWALNA 432 KB 223
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 420,29 KB 231