Zamówienia publiczne

Dzierżawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, do zbierania i transportu odpadów komunalnych

Załącznikipobrań
Zapytanie Ofertowe 1,19 MB 307
Opis Przedmiotu Zamówienia 971,1 KB 231
Formularz Ofertowy 907,78 KB 222
Projekt Umowy 3,03 MB 207
RODO 614,1 KB 216
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 389,93 KB 652