Zamówienia publiczne

Dzierżawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, do zbierania i transportu odpadów komunalnych

Załącznikipobrań
Zapytanie Ofertowe 1,19 MB 15
Opis Przedmiotu Zamówienia 971,1 KB 7
Formularz Ofertowy 907,78 KB 7
Projekt Umowy 3,03 MB 8
RODO 614,1 KB 6
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 389,93 KB 9