Zamówienia publiczne

Dzierżawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, do zbierania i transportu odpadów komunalnych

Załącznikipobrań
Zapytanie Ofertowe 1,19 MB 62
Opis Przedmiotu Zamówienia 971,1 KB 46
Formularz Ofertowy 907,78 KB 44
Projekt Umowy 3,03 MB 42
RODO 614,1 KB 41
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 389,93 KB 49