Zamówienia publiczne

Zakup i dostawa 4 sztuk kontenerów do zbierania i transportu odpadów komunalnych

Załącznikipobrań
Zapytanie cenowe 1,49 MB 265
Załącznik do zapytania cenowego 841,27 KB 483
Formularz Ofertowy 2,05 MB 246
Projekt umowy 2,44 MB 471
Klauzula informacyjna RODO 1,14 MB 224
Zmiana treści zapytania cenowego 484,23 KB 228
Informacja o wyniku postępowania 1022,92 KB 405