Zamówienia publiczne

Zakup i dostawa 4 sztuk kontenerów do zbierania i transportu odpadów komunalnych

Załącznikipobrań
Zapytanie cenowe 1,49 MB 88
Załącznik do zapytania cenowego 841,27 KB 91
Formularz Ofertowy 2,05 MB 79
Projekt umowy 2,44 MB 91
Klauzula informacyjna RODO 1,14 MB 73
Zmiana treści zapytania cenowego 484,23 KB 73
Informacja o wyniku postępowania 1022,92 KB 93