Zamówienia publiczne

Zakup i dostawę 2 szt. używanych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, do zbierania odpadów w tym przystosowanych do odbioru popiołu od mieszkańców miasta Ostrołęki

Załącznikipobrań
Zapytanie cenowe 487,22 KB 698
Załącznik do zapytania cenowego 899,87 KB 476
Formularz Ofertowy 921,54 KB 366
Formularz ofertowy - wersja edytowalna 420,07 KB 260
Informacja o wyniku postępowania 500,18 KB 375