Zamówienia publiczne

Zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, do zbierania i transportu odpadów komunalnych

Załącznikipobrań
ZAPYTANIE OFERTOWE 1,88 MB 243
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1,47 MB 253
FORMULARZ OFERTOWY 1,67 MB 208
PROJEKT UMOWY 2,24 MB 333
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 404,67 KB 216
RODO 1,14 MB 279
FORMULARZ OFERTOWY WERSJA EDYTOWALNA 431,5 KB 215
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 504,86 KB 394