Zamówienia publiczne

Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, 1 pojazdu specjalnego - śmieciarki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/618296