Zamówienia publiczne

Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, 2 pojazdów specjalnych - śmieciarek

https://platformazakupowa.pl/transakcja/525572