Zamówienia publiczne

Zapytanie cenowe na usługę polegającą na wykonaniu audytu w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.